Werkwijze Volwassenzorg

U wilt zich aanmelden voor hulp bij uw psychische klachten. Voor een aanmelding hebben wij als eerst een verwijsbrief nodig van de huisarts. Dit is wettelijk verplicht om voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking te komen. De originele verwijsbrief dient een datum te hebben die vóór de datum van uw aanmelding bij Terra Mental Health ligt. Op de verwijsbrief dient duidelijk aangegeven te zijn dat u wordt verwezen naar Terra Mental Health. De vermoede stoornis dient tevens vermeld te zijn op de verwijsbrief. Vervolgens kunt u eenvoudig aanmelden door middel van het aanmeldformulier. 

Hoe verder na aanmelding?

Na het invullen van het aanmeldformulier nemen wij binnen enkele weken contact met u op voor een telefonische screening. Tijdens dit gesprek bespreken we uw klachten en analyseren we of wij geschikte zorg aan u kunnen leveren. Indien blijkt dat wij u kunnen helpen met uw klachten komt u op de intakelijst te staan.

De screening / intake

U hebt zich aangemeld voor een behandeling. Wij streven ernaar om een intake/screening binnen 12 tot 16 weken na aanmelddatum te laten plaatsvinden. Tijdens de intake bespreken wij met u uw klachten, visie op de problemen, uw zorgen en verwachtingen van de behandeling.

Voor informatie over onze actuele wachttijd kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Voor meer informatie over hoe het behandeltraject is opgebouwd verwijzen wij u naar ons kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitstatuut is op te vragen bij de secretariaat.

Vergoedingen

De behandelingen worden door de zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering. Wettelijk geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. Het kan dus betekenen dat u een deel van de behandelingen zelf moet betalen. Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Geestelijke gezondheidszorg valt wel onder het verplicht eigen risico van €385,-. Ook wanneer er slechts een intake plaatsvindt, zult u een gedeelte van uw eigen risico kwijt zijn. Wij hebben voor 2023 contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Zorgverzekeraar Onderdelen
Zilveren Kruis De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Achmea
CZ OHRA, Nationale Nederlanden
VGZ IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé
Zorg en Zekerheid
ENO
ONVZ VvAA, Jaah
Caresq
DSW inTwente, Stad Holland

No-show

Deze regeling van overheidswege houdt in dat als u uw afspraak niet tijdig afzegt, de kosten van deze sessie niet in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar. Het no show tarief voor een individueel consult bedraagt € 50,-. Indien u dus verhinderd bent, is het van uiterst belang dat u dit minimaal 24 uur van te voren meldt (weekend niet meegerekend). Houd er rekening mee dat wij bij niet tijdig betaling van de factuur genoodzaakt zijn om dit te melden bij het incassobureau. Mocht het in één keer voldoen van de factuur financieel niet mogelijk zijn kunt u contact met ons opnemen voor een betaalafspraak. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

De screening / intake

U hebt zich aangemeld voor een behandeling. Wij streven ernaar om een intake/screening binnen 12 tot 16 weken na aanmelddatum te laten plaatsvinden. Tijdens de intake bespreken wij met u uw klachten, visie op de problemen, uw zorgen en verwachtingen van de behandeling.

Voor informatie over onze actuele wachttijd kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Voor meer informatie over hoe het behandeltraject is opgebouwd verwijzen wij u naar ons kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitstatuut is op te vragen bij de secretariaat.

Vergoedingen

De behandelingen worden door de zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering. Wettelijk geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. Het kan dus betekenen dat u een deel van de behandelingen zelf moet betalen. Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Geestelijke gezondheidszorg valt wel onder het verplicht eigen risico van €385,-. Ook wanneer er slechts een intake plaatsvindt, zult u een gedeelte van uw eigen risico kwijt zijn. Wij hebben voor 2023 contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Zorgverzekeraar Onderdelen
Zilveren Kruis De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Achmea
CZ OHRA, Nationale Nederlanden
VGZ IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé
Zorg en Zekerheid
ENO
ONVZ VvAA, Jaah
Caresq
DSW inTwente, Stad Holland

No-show

Deze regeling van overheidswege houdt in dat als u uw afspraak niet tijdig afzegt, de kosten van deze sessie niet in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar. Het no show tarief voor een individueel consult bedraagt € 50,-. Indien u dus verhinderd bent, is het van uiterst belang dat u dit minimaal 24 uur van te voren meldt (weekend niet meegerekend). Houd er rekening mee dat wij bij niet tijdig betaling van de factuur genoodzaakt zijn om dit te melden bij het incassobureau. Mocht het in één keer voldoen van de factuur financieel niet mogelijk zijn kunt u contact met ons opnemen voor een betaalafspraak. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.